TRANG ẢNH
LỄ HỘI VU LAN, MÙA BÁO HIẾU tại CHÙA QUAN ÂM PL 2557 (2013)