KINH SÁCH-BÀI GIẢNG

1.Dương Liễu Quán Âm:
còn có tên gọi khác là Dược Vương Quán Âm, bổn nguyện của Ngài là bạt trừ cứu độ những bệnh khổ của chúng sanh, vì chúng sanh thân nhiều khổ nạn nên Ngài cầm cành dương. Dương liễu mềm mại biểu trưng cho đức tướng ôn hòa nhẫn nhục của Quán Thế Âm Bồ tát. Thân mặc y màu trắng ngà, hình tượng của Ngài biểu hiện sự kỳ nguyện phước đức.

... Đọc thêm về 33 Pháp Tướng Quán Thế Âm Bồ Tát ...

2018


HT Thích Nhất ChânBÀI GIẢNG 2017