KINH SÁCH-BÀI GIẢNG

1.Dương Liễu Quán Âm:
còn có tên gọi khác là Dược Vương Quán Âm, bổn nguyện của Ngài là bạt trừ cứu độ những bệnh khổ của chúng sanh, vì chúng sanh thân nhiều khổ nạn nên Ngài cầm cành dương. Dương liễu mềm mại biểu trưng cho đức tướng ôn hòa nhẫn nhục của Quán Thế Âm Bồ tát. Thân mặc y màu trắng ngà, hình tượng của Ngài biểu hiện sự kỳ nguyện phước đức.

... Đọc thêm về 33 Pháp Tướng Quán Thế Âm Bồ Tát ...

2017


HT Thích Nhất ChânHT Thích Thiện HuệTT Thich An Chi

2016


HT Thích Nhất Chân
2015


HT Thích Nhất Chân2014


HT Thich Van Dam

2012


Để download MP3: mouse-click bên phải và "Save Link As..."
Để nghe online : mouse-click bên trái

Chương Trình Thuyết Pháp & Phật Thất cửa Hòa Thượng Thích Nhất Chân

 Thày Thích Nhất Chân, Ngày 23 Tháng 11 2012, tại Chùa Địa Tạng

 Thày Thích Nhất Chân, Ngày 15 Tháng 11 2012, tại Chùa Quan Âm

 Thày Thích Nhất Chân, Ngày 20 Tháng 11 2012, tại Chùa Quan Âm

 Thày Thích Nhất Chân, Ngày 22 Tháng 11 2012, tại Chùa Quan Âm

 Thày Thích Nhất Chân, Ngày 27 Tháng 11 2012, tại Chùa Quan Âm

 Thày Thích Nhất Chân, Ngày 29 Tháng 11 2012, tại Chùa Quan Âm

 Thày Thích Nhất Chân, Ngày 04 Tháng 12 2012, tại Chùa Quan Âm

 Thày Thích Nhất Chân, Ngày 06 Tháng 12 2012, tại Chùa Quan Âm

 Thày Thích Nhất Chân, Ngày 13 Tháng 11 2012, tại Chùa Quan Âm

 Thày Thích Nhất Chân, Ngày 18 Tháng 11 2012, tại Chùa Quan Âm

 Thày Thích Nhất Chân, Ngày 24 Tháng 11 2012, tại Chùa Địa Tạng

 Thày Thích Nhất Chân, Ngày 25 Tháng 11 2012, tại Chùa Quan Âm

 Thày Thích Nhất Chân, Ngày 02 Tháng 12 2012, tại Chùa Quan Âm