GIA ĐÌNH PHẬT TỬ - LỊCH SINH HOẠT Français·        Đội Sen Xanh là đội của các em Thiếu Nam (Quân, Liêm, Simon, Hoàn, Davis, Elvin)

·        Đội Sen Vàng là đội của các em Thiếu Nam (Trí, Nhật, Thịnh, Tristan, Tín, Tuấn)

·        Chúng Sen Đỏ là chúng của các em Thiếu Nữ (Hương, Hạnh, Tâm An, Kim An, Yến Nhi, Hoàng Yến)

·        HĐTN : Hoạt đọng thanh niên

·        Chương tŕnh có thể tùy nghi thay đổi