CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT NĂM 2017

HẰNG NGÀY
5:00Thỉnh Đại Hồng Chung
5:30Công Phu Khuya
11:00Cúng Ngọ
15:30Thỉnh Đại Hồng Chung
16:00Công Phu Chiều
19:00Thỉnh Đại Hồng Chung

HẰNG TUẦN
Thứ Tư
19:30 – 21:00
Tuần đầu tháng:
Tuần thứ 2,3&4:
  Đạo Tràng Sám Pháp

  Sám Hối-Tụng Giới
  Đại Bi Sám Pháp
Thứ Sáu
18:30 – 21:30
  Đạo Tràng Tịnh Độ
  Trì kinh A Di Đà,
  Kinh hành niệm Phật
Thứ Bảy
14:00 – 18:00
  Đạo Tràng Tịnh Độ
  Trì kinh A Di Đà,
  Kinh hành niệm Phật
Chủ Nhật
10:00 – 13:00

13:30 – 17:00
  Sinh Hoạt Đại Chúng
  Thọ trì kinh, cúng ngọ,pháp
  thoại, cúng linh, thọ trai.
  Sinh hoạt Gia Đình
  Phật Tử Quan Âm
  (có chương trình riêng)

MỖI THÁNG
Đạo Tràng Bát Quan Trai:
Từ Thứ Sáu 19:30 đến Thứ bảy 18:00
Tháng 3Ngày 17-18(lv)
Tháng 4Ngày 28-29(lv)
Tháng 6Ngày 23-24
Tháng 7Ngày 22-23
Tháng 9Ngày 22-29(lv)
Tháng 10Ngày 27-28
Tháng 11Ngày 17-18(lv)
Tháng 12Ngày 29-30(lv)

CÁC MÙA
XUÂN ĐINH DẬU (VÍA PHẬT DI LẶC)
Thứ Bảy, Ngày 28/01/2017 (nhằm ngày 1 Tết)
In Chương Trình

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
Chủ Nhật,Ngày 14/05/2017 (nhằm Ngày 19/4/Đinh Dậu)

ĐẠI LỄ VU LAN
Chủ Nhật,Ngày 27/08/2017 (nhằm Ngày 6/7/Đinh Dậu)

LỄ CÚNG HẠ NGUYÊN
Thứ Bảy,Ngày 02/12/2017 (nhằm Ngày 15/10/Đinh Dậu)

In Chươmg Trình Sinh Hoạt 2017
CHƯƠNG TRÌNH PHÁP HỘI ĐẶC BIỆT

CHƯƠNG TRÌNH LỄ VÍA PHẬT BỒ TÁT
Tháng 1 Ngày 7: Thứ Bảy,
vào lúc 14:00 – 17:30:
Phật Thích Ca Thành Đạo

Tháng 3 Ngày 5: Chủ Nhật,
vào lúc 10:00 – 12:30:
Phật Thích Ca Xuất Gia

Tháng 3 Ngày 12: Chủ Nhật,
vào lúc 10:00 – 12:30:
Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn

Tháng 3 Ngày 15: Thứ Tư,
vào lúc 19:30 – 21:00:
Bồ Tát Quan Thế Âm(18/2)

Tháng 3 Ngày 18: Thứ Bảy,
vào lúc 5:30 – 17:30:
Bồ Tát Phổ Hiền (TB)

Tháng 4 Ngày 12: Thứ Tư,
vào lúc 19:30 – 21:00:
Bồ Tát Chuẩn Đề

Tháng 4 Ngày 29: Thứ Bảy,
vào lúc 19:30 – 21:00:
Bồ Tát Văn Thù (TB)

Tháng 7 Ngày 12: Thứ Tư,
vào lúc 19:30 – 21:00:
Bồ Tát Quan Thế Âm

Tháng 9 Ngày 3: Chủ Nhật,
vào lúc 10:00 – 12:30:
Bồ Tát Đại Thế Chí

Tháng 9 Ngày 20: Thứ Tư,
vào lúc 19:30 – 21:00:
Bồ Tát Địa Tạng (TB)

Tháng 11 Ngày 8: Thứ Tư,
vào lúc 19:30 – 21:00:
Bồ Tát Quan Thế Âm (20/9)

Tháng 11 Ngày 18: Thứ Bảy,
vào lúc 5:30 – 17:30:
Phật Dược Sư (TB)


Kính mời quý đồng hương và đồng bào Phật tử sắp xếp thời gian về chùa tham dự những thời thuyết giảng trên, ngõ hầu thăng tiến tâm linh và đem lại sự an lạc trong đời sống.

Ghi Chú:  Chương trình có thể tuỳ nghi thay đổi, xin quý vị Phật tử hoan hỷ liên lạc về chùa để biết thêm chi tiết.

3781 Ave De Courtrai, Montréal, QC, H3S 1B8, Tel. 514-735-9425
Cell. 514-575-9425
trang web www.chuaquanam.ca

Xin đăng ký Email để nhận được tin tức
Phật sự - sinh hoạt của chùa trong năm

Email:  


CHƯƠNG TRÌNH TẾT ĐINH DẬU (2017) TẠI CHÙA QUAN ÂM

In Chương Trình

Chủ Nhật, 22/01/2017 (25-12-Bính Thân): Cúng Tất Niên
          10:00 Cúng ngọ - Tuyên sớ cầu siêu, cúng tuần, cúng rước ông bà tổ tiên và cúng Giổ Hậu
          12:30 Thọ trai.

Thứ Sáu, 27/01/2017 : Đón Giao Thừa
          21:00 - 23:00 Sám Hối cuối năm và Thuyết Pháp
          23:00              Lễ đón Giao Thừa,
                                 Thông Bạch của GHPGVNTN
                                  Nghi lễ cầu nguyện
          00:00               Đốt pháo mừng xuân, Hái lộc & Lì xì.

Thứ Bảy, 28/1/2017 (Mùng 1 Tết): (chùa mở cửa từ 08:00 đến 22:00)
          11:00            Cúng ngọ - Lễ vía Đức Phật Di Lặc - Cầu an đầu năm
                               Đốt pháo mừng xuân - Hái lộc - Lì xì
          12:00-14:00 Thọ trai

Chủ Nhật, 29/01/2017 (Mùng 2 Tết): (chùa mở cửa từ 08:00 đến 21:00)
          10:00 Cúng ngọ cầu an, Tuyên sớ cầu siêu - Thuyết Pháp, cúng tuần, cúng đưa ông bà tổ tiên, Hái lộc,
          13:00  Thọ trai.

Thứ Tư, 01/02/2017(Mùng 5): Cúng giổ Tổ Sư
          10:00 Cúng ngọ, Pháp Thoại, Truy tiến giác linh
          12:30 Thọ trai.
          19:30 Thuyết Pháp

Chủ Nhật, 05/02/2017(Mùng 9): Khai Đàn Dược Sư - Tuyên Sớ Cầu An Giải Hạn
          10:00 Cúng ngọ - Tuyên sớ - Cúng chư hương linh.
          12:30 Thọ trai.

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, Ngày 6 - 10/02/2017 :
Tụng kinh Dược Sư và Thuyết Pháp váo lúc: 19:30 – 21:00

Chủ Nhật, 12/02/2017: Cúng Rằm, Tuyên Sớ Cầu An Giải Hạn
          10:00 Cúng ngọ - Tuyên sớ - Cúng chư hương linh, Thí thực cô hồn.
          12:30 Thọ trai - HOÀN MÃN

CHƯƠNG TRÌNH
Hoằng Pháp tại Canada 2017

do Thượng Tọa Thích An Chí, hiệu :
Hoằng Khai, tổng thư ký GHPGVNTN Âu Châu chủ trì và Chư Tôn Đức Tăng, Ni bổn tự đồng hướng dẫn

In Chương Trình
1/ Chùa Quan Âm, Montréal, TT Thích Trường Phước
                 Tel. (514) 735-9425, Cell. (514) 575-9425, Trang nhà: www.chuaquanam.ca
                 Thứ Sáu ngày 27/1/2017(30 TẾT) : 22:00 - 23:00 Thuyết Pháp
                 Chủ Nhật Ngày 29/1/ 2017 (2 TẾT) : 11 :00 -12:00 Thuyết Pháp
2/ Chùa Trừng Thủy, Montréal, Sư Cô: TN Thông Tịnh
                 8909 Boul. PIE IX, Montréal, QUÉBEC, H1Z 3V3 Tel. : (514) 329 9098, Cell (514) 781-3781
                 Thứ Năm đến Thứ Bảy, Ngày 2-4/2/2017 (6-8/ Đinh Dậu)19:30 – 21:00 Tụng kinh và Thuyết Pháp
                 Chủ Nhật Ngày 5/2/ 2017: 11 :00 -12:30 Thuyết Pháp
3/ Chùa Quan Âm, Montréal, TT Thích Trường Phước
                 Thứ Hai đến Thứ Sáu, Ngày 6 - 10/2/2017 (10-14/ Đinh Dậu)
                 19:30 – 21:00 Tụng kinh Dược Sư và Thuyết Pháp

4/ Chùa Địa Tạng, Montréal, Đại Đức Thích Thông Giới,
                 3170 Boul. Jarry, Montréal, H1Z 4N8, Cell. (514) 290 4977
                 Thứ Bảy Ngày 11/02/2017 : 11:00 - 12:30 Thuyết Pháp
                                                               14:30 - 16:00 Thuyết Pháp
                 Chủ Nhật Ngày 12/02/2017: 11:00 - 12:30 Thuyết Pháp
                                                               14:30 - 16:00 Thuyết Pháp

Kính mời quý đồng hương và đồng bào Phật tử sắp xếp thời gian về chùa tham dự những thời thuyết giảng trên, ngõ hầu thăng tiến tâm linh và đem lại sự an lạc trong đời sống.
Ghi Chú: Chương trình có thể tuỳ nghi thay đổi, xin quý vị Phật tử hoan hỷ liên lạc về chùa để biết thêm chi tiết.

ÐƯỜNG VÀO NỘI TÂM - PHÓNG TÁC TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO

Thích nữ Trí Hải
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Người ngày xưa
Sinh là một anh học trò nghèo kiết xác tha phương cầu học. Anh ở trọ trong một ngôi chùa, ngày đêm dùi mài kinh sử để ứng thí. Quan huyện sở tại cũng là người xứ khác bổ nhiệm đến, thường lui tới chùa vì quan rất mộ đạo. Quan có một cô con gái tuổi độ trăng tròn, nhan sắc mỹ miều diễm lệ. Một hôm nhân ngày lễ Vu lan, cô gái theo cha đến chùa. Vừa trông thấy người ngọc, Sinh ôm lòng thầm yêu trộm nhớ. Nhưng chàng đã có vợ con ở quê nhà, lại thuộc gia đình nghèo khó, mà nàng thì đang độ xuân xanh, lá ngọc cành vàng. Chuyện lương duyên thật khó nỗi ước mơ. Mối tình bị chướng duyên ngăn trở càng thêm nồng nàn thắm thiết, mặc dù chưa một lời trao đổi, tình yêu chỉ đơn phương. Chàng đành nuốt nước bọt ngâm câu "tình tuyệt vọng":

Lòng ta chôn một khối tình
Tình trong giây phút mà thành thiên thu. ...tiếp theo...
(Phóng tác một mẩu truyện Liêu trai -HT. Già Lam kể)

Những bài đả đăng trước

33 hình tướng của Bồ Tát Quan Thế Âm

Nước mắt mẹ hiền

Món nợ truyền kiếp

Công đừc sám hối

      

Đầu nguồn hạnh phúc

Băng ngàn

Mảnh Trăng Tiền Kiếp

Hồ ly vượt bể mót vàng

HÌNH VẢ PHIM KÝ NIỆM LỄ VU LAN 2016