CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT NĂM 2016

HẰNG NGÀY
5:00Thỉnh Đại Hồng Chung
5:30Công Phu Khuya
11:00Cúng Ngọ
15:30Thỉnh Đại Hồng Chung
16:00Công Phu Chiều
19:00Thỉnh Đại Hồng Chung

HẰNG TUẦN
Thứ Tư
19:30 – 21:00
Tuần đầu tháng:
Tuần thứ 2,3&4:
  Đạo Tràng Sám Pháp

  Sám Hối-Tụng Giới
  Đại Bi Sám Pháp
Thứ Sáu
18:30 – 21:30
  Đạo Tràng Tịnh Độ
  Trì kinh A Di Đà,
  Kinh hành niệm Phật
Thứ Bảy
14:00 – 18:00
  Đạo Tràng Tịnh Độ
  Trì kinh A Di Đà,
  Kinh hành niệm Phật
Chủ Nhật
10:00 – 13:00

13:30 – 17:00
  Sinh Hoạt Đại Chúng
  Thọ trì kinh, cúng ngọ,pháp
  thoại, cúng linh, thọ trai.
  Sinh hoạt Gia Đình
  Phật Tử Quan Âm
  (có chương trình riêng)

CUỐI THÁNG
Đạo Tràng Bát Quan Trai:
Từ Thứ Sáu 19:30 đến Thứ bảy 18:00
Tháng 3Ngày 25-26
Tháng 4Ngày 29-30
Tháng 6Ngày 24-25
Tháng 7Ngày 22-23
Tháng 9Ngày 23-24
Tháng 10Ngày 28-29
Tháng 11Ngày 25-26
Tháng 12Ngày 30-31

CÁC MÙA
XUÂN BÍNH THÂN (VÍA PHẬT DI LẶC)
Thứ Hai, Ngày 8/2/2016 (nhằm ngày 1 Tết)
In Chươmg Trình

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
Chủ Nhật,Ngày 22/5/2016 (nhằm Ngày 16/4/Bính Thân)
In Chươmg Trình

ĐẠI LỄ VU LAN
Chủ Nhật,Ngày 14/8/2016 (nhằm Ngày 12/7/Bính Thân)

In Chươmg Trình Sinh Hoạt 2016
CHƯƠNG TRÌNH PHÁP HỘI ĐẶC BIỆT

CHƯƠNG TRÌNH LỄ VÍA PHẬT BỒ TÁT
Tháng 1 Ngày 17: Chủ Nhật,
vào lúc 10:00 – 12:30:
Phật Thích Ca Thành Đạo

Tháng 3 Ngày 16: Thứ Tư,
vào lúc 19:30 – 21:00:
Phật Thích Ca Xuất Gia

Tháng 3 Ngày 23: Thứ Tư,
vào lúc 19:30 – 21:00:
Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn

Tháng 3 Ngày 27: Chủ Nhật,
vào lúc 10:00 – 12:30:
Bồ Tát Quan Thế Âm

Tháng 3 Ngày 30: Thứ Tư,
vào lúc 19:30 – 21:00:
Bồ Tát Phổ Hiền

Tháng 5 Ngày 11: Thứ Tư,
vào lúc 19:30 – 21:00:
Bồ Tát Văn Thù

Tháng 7 Ngày 22: Thứ Sáu,
vào lúc 19:30 – 21:00:
Bồ Tát Quan Thế Âm

Tháng 8 Ngày 15: Thứ Hai,
vào lúc 19:30 – 21:00:
Bồ Tát Đại Thế Chí

Tháng 8 Ngày 31: Thứ Tư,
vào lúc 19:30 – 21:00:
Bồ Tát Địa Tạng

Tháng 10 Ngày 19: Thứ Tư,
vào lúc 19:30 – 21:00:
Bồ Tát Quan Thế Âm

Tháng 10 Ngày 30: Chủ Nhật,
vào lúc 10:00 – 12:30:
Phật Dược Sư

Tháng 12 Ngày 15: Thứ Năm,
vào lúc 19:00 – 21:00:
Phật A Di Đà

Kính mời quý đồng hương và đồng bào Phật tử sắp xếp thời gian về chùa tham dự những thời thuyết giảng trên, ngõ hầu thăng tiến tâm linh và đem lại sự an lạc trong đời sống.

Ghi Chú:  Chương trình có thể tuỳ nghi thay đổi, xin quý vị Phật tử hoan hỷ liên lạc về chùa để biết thêm chi tiết.

3781 Ave De Courtrai, Montréal, QC, H3S 1B8, Tel. 514-735-9425
Cell. 514-575-9425
trang web www.chuaquanam.ca

Xin đăng ký Email để nhận được tin tức
Phật sự - sinh hoạt của chùa trong năm

Email:  


LỄ HỘI VU LAN, MÙA BÁO HIẾU tại CHÙA QUAN ÂM PL 2560 (2016)
In Chươmg Trình
Khai Kinh & Thọ Trì Kinh
Thứ Tư - Thứ Sáu, Ngày 10 - 12/8/2016 (Ngày 8 - 10 tháng 7 năm Bính Thân)
      19g30-21g00 Tụng kinh Vu Lan và Địa Tạng.

Thứ Bảy, Ngày 13/8/2016
      14g30-16g00 Tụng kinh Vu Lan,Tuyên sớ cầu siêu Vu Lan, Cúng chư hương linh,
                              Cúng Giổ Hậu, cúng Cữu Huyền Thất Tổ, Tứ thân phụ mẫu

Đại Lễ Vu Lan
Chủ Nhật, Ngày 14/8/2016 (Ngày 12 tháng 7 năm Bính Thân)
        9g15   Thuyết Pháp Vu Lan (TT Thích Kiên Tuệ)
      10g00   Múa lân
      10g05 - Chuông trống Bát Nhã - Thông qua chương trình
                  - Giới thiệu chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử.
                  - Chào Phật giáo kỳ - Phút từ bi quán
                  - Thông Bạch của GHPGVNTN.
                  - Lễ cài bông hồng (cài hoa chư Tăng Ni và Phật tử)
                  - Lễ cúng ngọ (dâng hoa và trầm hương đốt) Tuyên sớ cầu siêu Vu Lan
                  - Cổ Phật Khất Thực
                  - Cảm tạ.
                  - Cúng chư Hương Linh
         12g30 Thọ trai - Hoàn Mãn

Thọ Trì Kinh
Thứ Hai & Thứ Ba, Ngày 15 & 16/8/2016 ( Ngày 13 & 14 tháng 7 năm Bính Thân)
      19g30-21g00 Tụng kinh Báo Ân và Lễ Sám Tịnh Độ.

Cúng RằmVu Lan
Thứ Tư, Ngày 17/8/2016
      19g30-21g00 Tụng kinh Vu Lan, Tuyên sớ cầu siêu Vu Lan, Cúng Thí Thực Cô Hồn

Kính mời quý Phật tử và quý đồng hương về chùa tham dự chương trình trên để đốt nén hương lòng cầu nguyện cho cho cha mẹ hiện còn được phuớc thọ khương ninh, nếu đả quá vãng thì siêu sanh tịnh độ và Tứ thân phụ mẫu, Cữu Huyền Thất Tổ được cao đăng Phật quốc.
Chú ý: Quý Phật tử xin lễ Tuyên sớ cầu siêu Vu Lan chỉ 1 ngày chương trình trên.


CHƯƠNG TRÌNH TẠI CANADA 2016
Thuyết Giảng, Đại Lễ Vu Lan và Bát Quan Trai
Do TT Thích Kiên Tuệ, Chùa Từ Đàm, Huế, Việt Nam cùng chư tôn đức tăng ni tại trụ xứ đồng hướng dẫn

Từ Ngày 30/6 đến 26/7/2016 An Cư Kiết Hạ tại Chùa Bát Nhã Calgary và thăm viếng Liên Hoa Ni Viện Vancouver (có chương trình riêng)
Từ Ngày 22/7 đến 31/7/2016 An Cư Kiết Hạ tại Chùa Quan Âm Montréal
Chùa Chương Trình, Ngày, Địa chỉ
Tu Viện Tây Phương Tịnh Độ, MontréalHT Thích Trường Minh
2994 Boul. Des Sources, Montréal, Québec, H9R-4N2, Cell. 514 267 3819, Cell. 514 575 9425
Thứ Bảy, ngày 6/8/2016 (Huân Tu Tịnh Độ)
14:30 - 16:00 Thuyết pháp
Chùa Trừng Thủy, MontréalSư Cô: TN Thông Tịnh,
8909 Boul. PIE IX, Montréal, Québec, H1Z 3V3, Tel. : (514) 329 9098 Cell (514) 781-3781
Chủ Nhật, ngày 7/8/2016 (Đại Lễ Vu Lan)
10:00 – 11:00 Thuyết pháp
Chùa Địa Tạng, MontréalĐại Đức Thích Thông Giới, 3170 Boul. Jarry, Montréal, H1Z 4N8, Cell. (514) 290 4977
Thứ Bảy, ngày 13/8/2016 (Bát Quan Trai và Đại Lễ Vu Lan)
09:30 - 11:00 Thuyết pháp
13:30 - 15:00 Thuyết pháp
17:00 - 18:00 Thuyết pháp
Chùa Quan Âm, MontréalTT Thích Trường Phước,
Tel. (514) 735-9425, Cell. (514) 575-9425, Trang nhà: www.chuaquanam.ca
Chủ Nhật, ngày 14/8/2016 (Đại Lễ Vu Lan)
9:00 –10:00 Thuyết pháp
Chùa Hiếu Giang, OttawaSư Cô : TN Viên Tánh, Tel. (613) 822 8535,
Cell. (613) 261 8535, Trang nhà: www.hieugiang.net
Thứ Sáu & Thứ Bảy, Ngày 19 & 20/8/ 2016 (có chương trình riêng)
Chủ Nhật, ngày 21/8/ 2016 (Đại Lễ Vu Lan)
Chùa Viên Quang, TorontoTT Thích Đạo Hạnh (Bát Quan Trai)
689 St Charles St E, Maryhill, ON, N0B-2B0, Tel. (519) 570-2548,
Thứ Sáu & Thứ Bảy, ngày 26 & 27/8/2016 (có chương trình riêng)
Chùa Từ Thuyền, TorontoNi Sư Thích Nữ Từ Diệu, (Đại Lễ Vu Lan)
241 Queen St. West, Brampton , Ontario, Tél: (905) 456-7132 Cell. (905) 783 9425
Chủ Nhật, ngày 28/8/2016 (có chương trình riêng)
Kính mời quý Phật tử sắp xếp thời gian để tham dự những chương trình Thuyết Pháp, Bát Quan Trai và Đại Lễ Vu Lan để đem lại sự an lạc trong đời sống cho chính mình, cho tha nhân và tương lai đồng sanh về tịnh độ.
Ghi chú: Xin quý Phật tử vui lòng liên lạc về chùa để biết thêm chi tiết và ghi danh để tiện cho ban tổ chức sắp xếp.
In Chươmg Trình

ÐƯỜNG VÀO NỘI TÂM - PHÓNG TÁC TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO

Thích nữ Trí Hải
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Người ngày xưa
Sinh là một anh học trò nghèo kiết xác tha phương cầu học. Anh ở trọ trong một ngôi chùa, ngày đêm dùi mài kinh sử để ứng thí. Quan huyện sở tại cũng là người xứ khác bổ nhiệm đến, thường lui tới chùa vì quan rất mộ đạo. Quan có một cô con gái tuổi độ trăng tròn, nhan sắc mỹ miều diễm lệ. Một hôm nhân ngày lễ Vu lan, cô gái theo cha đến chùa. Vừa trông thấy người ngọc, Sinh ôm lòng thầm yêu trộm nhớ. Nhưng chàng đã có vợ con ở quê nhà, lại thuộc gia đình nghèo khó, mà nàng thì đang độ xuân xanh, lá ngọc cành vàng. Chuyện lương duyên thật khó nỗi ước mơ. Mối tình bị chướng duyên ngăn trở càng thêm nồng nàn thắm thiết, mặc dù chưa một lời trao đổi, tình yêu chỉ đơn phương. Chàng đành nuốt nước bọt ngâm câu "tình tuyệt vọng":

Lòng ta chôn một khối tình
Tình trong giây phút mà thành thiên thu. ...tiếp theo...
(Phóng tác một mẩu truyện Liêu trai -HT. Già Lam kể)

Những bài đả đăng trước

33 hình tướng của Bồ Tát Quan Thế Âm

Nước mắt mẹ hiền

Món nợ truyền kiếp

Công đừc sám hối

      

Đầu nguồn hạnh phúc

Băng ngàn

Mảnh Trăng Tiền Kiếp

Hồ ly vượt bể mót vàng

HÌNH VẢ PHIM KÝ NIỆM LỄ VU LAN 2015

Xem tiếp :